ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

Nieuws uit Kibaale

            Index met ouder nieuws

Maart 2000

Bram Moolenaar, de penningmeester van ICCF Holland, bezocht het project in Uganda. Hier is zijn verlag:

Kliniek

Er is een kleine kliniek op het project. De laatste twee jaar is het flink verbeterd. Meer en meer dorpelingen weten het te vinden. Ik was er op een marktdag. Meer als honderd patiënten kwamen voor medische hulp. Het was druk met patiënten die op behandeling wachtten. Op andere dagen zijn er rond dertig patiënten. Gemiddeld meer als tweehonderd per week. Dus de kliniek verzorgd een belangrijke service in de gemeenschap. Ik heb met een paar mensen gepraat, en zij waren erg blij met de geboden medische hulp.

De patiënten betalen een klein bedrag voor de behandeling en medicijnen. Maar dit is niet genoeg om de kosten te dekken. Alleen door donaties kan de kliniek blijven draaien, want de patiënten zijn niet in staat om meer te betalen. De basisschool de Lisbloem in Lisse heeft een flink bedrag geschonken, wat is gebruikt om een koelkast op zonne-energie te kopen. Medicijnen kunnen hierin koel bewaard worden. De foto laat assistent-verpleger Boaz zien met de nieuwe koelkast. Boaz is een van de weeskinderen die op het centrum opgegroeide toen ik daar werkte in 94/95. Door het sponsorprogramma was hij in staat om een opleiding te volgen. Het was fijn te zien dat hij nu in de kliniek werkt.

Er is een Ugandese zuster die de hele week werkt en een dokter die op de marktdagen komt helpen. We hopen dat het komend jaar de kwaliteit van de medische hulp verder verbeterd kan worden. Een klein laboratorium zou erg nuttig zijn, en voldoende opgeleid personeel.

Koelkast op zonne-energie

School

De beroepsopleiding was juist uitgebreid met een kleermakers klas. Ik heb de leerlingen zien genieten van de eerste lessen. Ze worden gegeven in een nieuw gebouw, dat wordt gedeeld met de timmeropleiding die vorig jaar van start ging. De school omvat nu kleuterklassen, basisschool, middelbaar onderwijs en de beroeps opleiding. Alle leeraren zijn nu Ugandees en hebben voldoende opleiding. Er zijn totaal ongeveer vierhonderd leerlingen die genieten van kwaliteits onderwijs.

Behalve het draaiend houden van de school in Kibaale wordt er ook aandacht gegeven aan leraren in scholen in omliggende dorpen. Veel van hen hebben zelf niet meer opleiding als lagere school. Er worden trainingen gegeven om hun kennis en het lesgeven te verbeteren. Het teacher resources center helpt hen aan lesmateriaal.

Ik was blij de vrolijke kinderen op de school te zien. En ze blijven tot het eind van de middag om te voetballen en volleyballen. Een hele verbetering ten opzichte van 1993, toen ik het project voor het eerst bezocht. Er waren maar drie klassen en de meeste leraren hadden geen opleiding. Nu is de school een voorbeeld voor de wijde omgeving.

Sponsors

Nabasagi Morine

Veel kinderen kunnen het schoolgeld niet betalen. Daarom betalen sponsors maandelijks om hen te ondersteunen. Ik heb acht families van gesponsorde kinderen thuis opgezocht. Op de foto staat Nabasagi Morine, een van onze jongste kinderen. Ze is zes jaar oud en gaat naar de kleuterschool.

Over het algemeen zijn deze families net aan in staat om het huishouden draaiend te houden. Ze hebben de basis zaken als een huis, wat kleren en verbouwen hun eigen eten. En niks meer dan dat. Een familie was echter beneden het gemiddeld niveau. Hun huis lekt, er zijn geen dekens voor de kinderen en geen matrassen. Ik heb gevraagd of ze de familie in ieder geval dekens kunnen geven. Hopelijk kunnen we een manier vinden waarop ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is beter dan ze afhankelijk te maken van onze giften.

Er zijn nog veel kinderen niet gesponsord. Hopelijk vinden we dit jaar weer een aantal nieuwe sponsors. De organisatie die voor de kinderen zorgt, Kibaale Childrens Fund (KCF) draait erg goed. Er zijn twee Ugandezen die de kinderen opzoeken en een Canadese vrijwilliger. Ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school kunnen, bezoeken ze thuis en brengen ze naar het ziekenhuis als dat nodig is. Ik heb drie kinderen vergezeld naar het ziekenhuis, samen met een assistent-verpleger. De tuin van het ziekenhuis ziet er erg mooi uit, maar de kwaliteit van de medische hulp is laag. Helaas is er geen andere plaats met een opgeleide dokter en een laboratorium. Wellicht zullen we proberen de kliniek op het project uit te breiden op dit probleem op te lossen.

Afsluiting

Ik heb aardig wat verbeteringen gezien ten opzichte van mijn bezoek in 1998. Wegen zijn verbeterd, er is meer verkeer en handel. Het Kibaale Childrens Center draait heel goed en grotendeels met Ugandees personeel. De school functioneert zeer goed en de kliniek geeft medische hulp aan vele patiënten. De komende tijd zal vooral aandacht zijn voor het voortzetten van het project en verdere verbetering van de kwaliteit. Ik sta er volledig achter.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Helena Posthumus (Helena AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl